www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

tirsdag 24. mars 2020

Faregrad 4 i dag

Varsom Regobs for i dag:
Faregrad 4 STOR
Betydelige mengder nedbør vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.
Skredproblem: Fokksnø (flakskred). Nedføyket svakt lag med nysnø. Utløsningsårsak: naturlig utløst.
Skredproblem: Våt snø (flakskred). Opphopning av vann i/over lag i snødekket. Utløsningsårsak: naturlig utløst.
Forklaring på begrepene utløsningårsak:
Stor tillegsbelastning: Frikjører som går på føttene, flere frikjørere på ski i nærhet av hverandre. Frikjører som tar en stoppsving som belaster smødekket hardere enn vanlig sving. Fall.
Liten tillegsbelastning: Frikjører på ski
Naturlig utløst: Snøpakken i seg selv er årsak god nok for å starte et skred

Vi har også GULT nivå på jordskred.

Det er ikke så ofte vi har faregrad 4 STOR, men kanskje oftere enn før. Vi har ifølge Varsom Regobs to skredproblem.
Fokksnø (flakskred) Nedføyket svakt lag med nysnø. Dette gjelder spesielt på lesiden, se https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Svartisen/. Den delvis rødfargede skredrosen viser hvor det er mest utsatt. Fokksnø stabiliserer seg mot underlaget med tiden, men når det kommer så mye snø som nå vil det nok bli naturlig utløste skred. Rett og slett fordi de kreftene som virket nedover, tyngdekraften, blir sterkere enn de kreftene som holder snøpakken mot bakken. Derfor melder de naturlig utløste skred. Hvis vi, som frikjørere, befinner oss i et slikt område vil vi utgjøre en tilleggs belastning som mest sannsynlig starter et skred.

Våt snø (flakskred). Opphopning av vann i/over lag i snødekket. Vil jo selvsagt være fra 0 moh til der hvor snøbygene er. Når det øverste laget av snøpakken blir våt, og tyngre, vil den krympe og synke nedover pga tyngdekraften. Ikke nok med at de kreftene som holder snøpakken inn mot bakken blir provosert av økende tyngde, men det er i tillegg bevegelse til stede. Bindingene mellom snøkornene blir utsatt for strekk, samtidig som de svekkes av varmen. Når summen av disse belastningene blir så stor at det svake laget kollapser har vi et naturlig utløst skred.

En frikjører i skredterreng hvor varsom Regobs har meldt om naturlig utløste skred vil mest sannsynlig bli tatt av skred. Om ikke første dagen så innen rimelig tid.
I morgen meldes det faregrad 3 BETYDELIG. Ingen vits i å være i skredterren da heller.