www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

onsdag 18. mars 2020

Onsdag 18 mars

https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Svartisen/ :

Faregrad 3 Betydelig. Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner som samler snø pga vinden.
Det har vært mye vær i vinter og det fortsetter slik fremover en stund. Skred terreng er noe vi bør holde oss unna under slike forhold.

Skredterreng: Løsneområder og utløpssoner for snøskred = skredterreng
Kikk på linken for bedre forståelse av hva skredterreng er
https://www.varsom.no/snoskredskolen/skredterreng/?ref=mainmenu