www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

tirsdag 27. desember 2016

lørdag 10. desember 2016

Bolnatindene i Adventa

Andfjellet

Suliskongen i førjulslys

Svartfjellet, Okshornet og Oksskolten. Kjerringfjellet i forgrunnen.