www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

tirsdag 17. mars 2020

Varsom regObs for dagen i dag

Varsom RegObs har følgende for denne tirsdagen:
Vær varsom i leområder med ferske nysnøflak i fjellet. Temperaturstigning og regn gir fare for naturlig utløste våte løssnøskred i lavereliggende områder.
Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Våt snø (løssnøskred) velger jeg ikke å forholde meg til men bruker nysnøflak utfordringen fra topp til bunn.
Mao blir det ikke skredterreng på meg i kveld :)