www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

mandag 30. mars 2020

Søndag 29 mars med skredaktivitet og pudderkjøring

Info fra E6, Krokstrand i Dunderlanddalen, viser et stort snøskred med eks-
posisjon SØ. Dette er flere hundre meter bredt og det kan tyde på vedvarende
svake lag. Konrad Lillerødvann i Rødvassdalen tok et bilde av et skred på     
Kuhaugfjellet som hadde løsnet i kanskje 8-900 meters høyde og sannsynlig-
vis gått helt ned til elva på ca 250 moh. Eksposisjon NV. Mye som tyder på
vedvarende svake lag,kanskje i form av kantkorn. Varsom RegObs forandret
varslet faregrad fra 2 til 3 i dag og vedvarende svake lag er ett av skred-
problemene. Info via folk som oss som er ute og gir tilbakemelding til
Varsom RegObs gjør at vi får enda bedre skredvarsler.

lia på Kjerringfjellet hadde også fått seg et skred

Bra utstrekning på dette også

Trygt utenfor skredterreng var det 30-40 cm med kvaitetssnø og tidvis godvær