www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

fredag 27. mars 2020

Hva er et svakt lag?Dette innlegget må IKKE sees på som en oppfordring til å dra inn i skredterreng på lagdelt vintersnø, heller et forsøk på en forklaring på hvor mye kunnskap som skal til for å kunne gjøre det.

Statistikken over skredulykker forrige sesong, , viser at det var 9 frikjørere som omkom. 6 stk. i flakskred og 3 stk. i skavelbrudd. Flakskred er den skredtypen som tar mest liv. For at det skal være mulig å danne et flakskred må det være et svakt lag i snødekket. Hvis man på lagdelt vintersnø velger å dra på tur i skredterreng bør man ha kunnskap om hva et svakt lag er, kunne kjenne igjen et svakt lag og ikke minst kunne avgjøre om det svake laget utgjør en risiko for deg eller ikke. Så hvordan finner man et svakt lag? En metode er å grave ut en LBT, lille blokktest. Helningen har ikke betydning for utgraving av en LBT. Siden du er interessert i snødekket, og eller vil lære mere, så graver du en LBT uansett om du skal inn i skredterreng eller ikke. Mao  så kan du se om du finner det skredproblemet som Varsom Regobs har meldt   https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Svartisen/. Ferdig utgravet ser en LBT ut som firkant på 40 cm. Så lite fysisk påvirket som mulig under graveprosessen, dette fordi det er under selve testingen at vi skal provosere blokken til brudd. Ikke høyere enn 1 meter. Gravet ut der snøpakken ikke er på det tykkeste, men heller ikke på det tynneste.  Testen starter med at du bruker spaden og med spadebladet dunker du forsiktig fra toppen og nedover. Hvis ingenting skjer starter du på nytt igjen med større kraft. Ingenting skjedd? Da bruker du hard kraft fra toppen og nedover blokka. Når du oppnår et brudd starter det virkelig interessante. Nå skal du analysere bruddet. Fikk du brudd ved lite fysisk påvirkning (gikk blokka lett til brudd?)? Er bruddoverflaten plan og glatt, litt småruflete eller direkte ujevn med små søkk og høyder? Hvis LBT gikk lett til brudd og har en plan overflate blir dette vurdert som noe av det som skal til for at det er skredfare akkurat der hvor du har gravd. Og hvis du er i skredterreng og din kunnskap stopper her bør du trekke ut fra skredterrenget.
Innlegget fortsetter om noe tid.

Snøskredulykker NVE rapport:
https://www.varsom.no/nytt/ulykkesrapporter-sno/snoskredulykker-vinteren-2018-2019/