www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

tirsdag 31. mars 2020

Hva er et svakt lag? Del 3 en dag med tre meldte skredproblem
I dag har vi flere skredproblem. Regnværet som har kommet strekker seg, ifølge Varsom Regobs, opp til ca 500 moh. De melder Våt snø (flakskred) med opphopning av vann i/over snødekket og sannsynlighet for store skred som er naturlig utløste.  Varsom Regobs melder ikke løssnøskred (våte) men slik det ser ut nå er det nok en reell fare for det.
Fokksnø (flakskred), nedføyket svakt lag med nysnø, er også med som skredproblem. Over mildværsgrense kommer nedbøren i form av snø og blir liggende i store mengder på lesiden spesielt. Dette er med på å gjøre de meldte naturlige skredene enda større.
Vedvarende svake lag, i alle fall i indre deler av Svartisen varslingsregion, har vi også. Denne type svake lag er med på å øke skredstørrelsen da utbredelsen av det svake laget kan være stort. I terrenget kan det vedvarende svake laget, der snøpakken er dyp, ligge langt fra overflaten. Mens der snøpakken er tynn ligger den nærmere overflaten. Ligger den nært overflaten er den lettere å provosere, med det resultat at det kan bli et flakskred som er flere hundre meter bredt. Da har det vedvarende svake laget stor forplantingsevne.
Dagen i dag er derfor en spesiell dag med store utfordringer for de som må befinne seg i farlig nærhet av skredterreng.
Innlegget fortsetter om noe tid.