www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

lørdag 1. januar 2022

Godt Nyttår! Hvordan forstå morgendagens varsel, for søndag 2 januar, fra Varsom? Kraftig vind og nysnø gir økt skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred ventes. Faregrad 3 betydelig. Teksten er basert på skredterreng og det betyr at man må kunne gjenkjenne skredterreng. Årsaken til at det samler seg fokksnø er at den meldte vinden frakter snø over fra lo siden til lesiden. Dette er snø som allerede ligger på bakken men også den snøen som er meldt skal komme bli fraktet over til lesiden. Mao så samler det seg en betydelig mengde snø på lesiden. Det neste Varsom melder er ferdselråd. Dette er råd basert på de skredproblemene de mener vil inntreffe 2 januar. Så kommer de tre skredproblemene i en spesiell rekkefølge. Det viktigste problemet står øverst. Under Skredfarevurdering får vi en forklaring på hvorfor de forventer tre skredproblem. Snødekkehistorikk beskriver hvorfor snødekke er slik det er nå basert på hva som har skjedd tidligere. Fjellværet for en så stor region gir jo store forskjeller da det for de vestligste strøkene er fra Sandhornøya til Tomma. Og i indre strøk fra Junkerdalskrysset til Gressfjellet. Hva slags skredproblem som er der vi er krever at vi må kunne gjenkjenne de, noe som krever kunnskap og erfaring. En flott leveregel for oss som liker toppturer er å lese hva Varsom melder og deretter prøve å finne skredproblemene ute på tur. Det vi jobber med blir vi bedre på og det gir en ny dimensjon til turen. Dette medfører også til at vi blir bedre på å finne god kjøresnø. Men først og fremst er det for at vi skal kunne opptre sikkert slik at vi kan fortsette med denne fantastiske måten å dra på tur!