www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

torsdag 30. desember 2021

Dagens situasjon i snødekket på Brunstadtinden. Bilde 1: På tur opp på fjellet ser vi gården i Svartisdalen. Bilde 2: Det er tøff natur på Brunstadtinden med masse flåg så det er greit å planlegge nedturen slik at man ikke havner i det tøffeste terrenget. Bilde 3: Den klassiske vakre utsikten mot Svartisvatnet. Bilde 4: På tur opp på fjellet nådde NVE Observatør Gøran meg. Jeg ble da med han slik at jeg fikk se han gjorde den snøobservasjonen som vi finner på Varsom Regobs. Bilde 4 og 5: Gøran analyserer snødekket hvor bl.annet hardhet, tykkelse, og temperatur i snødekket blir registrert. Temperaturforskjellen på mere enn 1 grader pr 10 cm er ugunstig og det betyr at når det er lite snø og kaldt vil moder jord starte med å frakte fuktighet oppover i snødekket. Bilde 6: LBT er en forkortelse på den lille blokktesten. Det vi ser er at de øverste 32 cm glir ut etter mekanisk provokasjon på en av sidene. Årsaken til at blokken glir ut er et av to vedvarende svake lag nede i snødekket. Og disse lagene kommer av stor temperaturforskjell og fuktighets befraktinger.. Når vi får regn i snødekket, som vi fikk for en tid tilbake, skapes et skarelag som blir et hinder for befraktning av fuktigheten. Da blir det som regel kantkorndannelse og vedvarende svakt lag. Bilde 7: Skarelaget vises tydelig her og det var et svakt lag både ovenfor og under skarelaget. Dette er situasjonen akkurat her, men i en stor varslingsregion som Svartisen er det som regel forskjeller i snødekket da vi har alt fra kystnære strøk til innland. Konklusjon fra Brunstadtinden er at det ikkeer tiden for brattkjøring!