www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

torsdag 13. mai 2021

Tromsturen i mai. Steinfjellet i Lyngen ble første fjell på denne turen som hadde tidenes forhold