www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

torsdag 13. mai 2021

Tromsturen i mai 2021. Giilavarri i Kåfjord. Bilde 1: Utsikt til Manndalen hvor den kjente motstandsmannen Jan Sigurd Baalsrud etter eget ønske ligger begravet. Bilde 2: På tur opp i et flott skifjell. Bilde 3: Flakskred. Bilde 4: Komplekst terreng. Bilde 5: Mat og kaffe