www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

torsdag 22. oktober 2020

Toppturkurs i Lyngsalpene/Kåfjord. Jeg arrangerer et toppturkurs fra 20-25 mars 2021. Kurset består av to deler, hvor den første består av et Grunnkurs skred på tre hele dager. Så to dager med hvordan man planlegger og gjennomfører toppturer i dette området. Lyngen og Kåfjord er ett område som krever mye kunnskap mtp toppturer vinterstid. Kunnskapen deltakerne har fått på Grunnkurs skred blir aktivt brukt disse to dagene. Alle fem hele dager blir i hovedsak brukt ute med en flott nedkjøring hver ettermiddag. Det er plass til 6 deltakere. Oppmøte lørdag 20 mars senest kl 18 på Kjelkebakken Gård i Kjosen som ligger et par km fra Lyngseidet. Deltakerne har enkeltrom og får servert middag 6 kvelder. Det gjestfrie vertskapet serverer villsau, rein, elg og fisk fra Lyngen. Kurset er ferdig kvelden 25 mars men deltakerne har sine rom til fredag formiddag. Mitt navn er Stig Arve Johansen og er Skredinstruktør 1 alpint, kontakt meg for mere info/påmelding via 91667497 eller rettned@gmail.com