www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

fredag 3. april 2020

Hva er et svakt lag? Del 5 med fokus på hvor vi ferdes nå og i tiden fremover


Når overflaten er hard med et 10 cm nysnølag på seg  er det et føre vi mange gang drømmer om. Det vil vi kanskje oppleve i nær fremtid, men vi må samtidig huske på at der nede i snødekket lurer det vedvarende svake laget. Tilbakemelding fra frikjørere i dag er mange drønn, noe som tyder på at utstrekningen til det VSL bare øker. Varsom Regobs melder at det trengs stor tilleggsbelastning for å trigge dette laget (tror at det VSL har utviklet seg mye denne uka slik at det kanskje er liten tilleggsbelastning nå). Stor tilleggsbelastning fra naturen sin side kan være at det i et parti over løsneområdet er f.eks. 45 grader bratt. Da stikker berg og steiner frem. Som igjen blir varmet opp av sola eller solstråling gjennom skydekket. Dette medfører at is, snø, og av og til stein løsner og treffer snødekket under. Det er ikke sjelden at dette har vært en utløsende årsak for skred. I dagens situasjon kanskje svært store skred. Menneskelig stor tilleggsbelastning over der hvor vi befinner oss er også en årsak. Hvorfor så stor fokus på dette når vi selv går i slakk terreng, ja kanskje på flata? Jo det er fordi vår erfaring med skred de seneste årene har vært heller små skred enn det vi opplever i Svartisen varslingsregion for tiden. Disse svære skredene går så mye lengre enn det vi er vant med at vi må omstille vår ferdsel. NVE`s Aktsomhetskart blir av frikjørere sett på som for konservativt, men ved melding om store skred er det høyst relevant. Bildet under, foto Alexander Stjernen, viser dette på en veldig forklarende måte. Dette er Brundalen med Brunstadtinden på østre side og Hardkaren på vestre side. Brunstadelva slynger seg i dalbunnen og mange skiløpere bruker vestre og østre side på tur innover dalen. Aktsomhetskartet viser at et svært stort snøskred går ned til elva. Det samsvarer med bildet. I følge A.Stjernen er det flere meter pålagring ikke så langt fra elva. Denne spesielle situasjonen vi har nå krever at vi tar konservative valg og at vi planlegger turene våre fremover mtp dagens situasjon og ikke hva vi er vante med. Innlegget, Hva er et svakt lag?, skulle gå mere i dybden men slik situasjonen har utviklet seg er det interessant å følge med på utviklingen. Men hva et kantkorn er, hvordan det skapes osv. kommer jeg tilbake til.
Takk til Alexander Stjernen for bildet!