www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

torsdag 21. mars 2013

Bedrifter på topptur!

Celsa Nordic tok imot utfordringen fra Mo Mek om flest skiløpere på toppen
av Snøfjellet samtidig. Onsdag 20 mars kl 18 stilte Celsa Nordic med 10 stk
 og sender stafettpinnen videre. Hvis noen tar utfordringen så send gjerne et
bilde og noen ord til rettned@gmail.com slik at dere kommer med her på
www.toppturhelgeland.com.