www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

fredag 17. mars 2023

Slik snø var det fra bunn til topp
Etter over 1000 hm med masse løssnø og litt slit er betalingen det her
Silavatnet og toppene i Aldersundet
Polltinden nærmest og en liten oversikt over alle toppene nordover
ZxtPy3ixvESmsNGPeX2K8sCyzqj8VbNFUrP4qQ_4fE6_NFlMBNJt/s400/10.jpg"/>