www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

onsdag 21. mars 2018

Kveldstur med faregrad 3

Fjernutløsning av et lite snøskred. Forholdene er utfordrende
for tiden. Drønn etter drønn hørte vi og kollaps i svakt lag var
årsaken til det. Bare å unngå skredterreng i disse dager.