www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

onsdag 13. desember 2017

På NF Grunnkurs Skred

Forrige helg ble det en ny opplevelse på meg da jeg var skredinstruktørassistent på  DNT Fjellsport Rana`s skredkurs. Øyvind Lillerødvann var kursleder og i samarbeid med han fikk vi assistenter egne tema vi skulle forelese om. Og også praktiske gjøremål ute på tur. Grunnkurs skred bruker mye tid ute for i praksis å lære kursdeltakerne om trygge veivalg, analyse av snødekke, menneskelig faktor osv. Vi som liker å være i bratt terreng bør ha en viss mengde kunnskap slik at vi er i stand til å oppdage de farene som vi, i større og mindre grad, har i vinterfjellet. Så får vi prøve å bruke de opplysningene vi får på en fornuftig måte.

Den sterke østavinden sørget for faregrad 3 i et par dager etterpå