www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

søndag 8. desember 2013

Store kuldevariasjoner og svakt lag

Elgen trives i Røvassdalen


Det var store forskjeller i temperaturen men i høyden blir det
heldigvis varmere enn -28,5

40 cm med pudder og så et hardt lag på 2-3 cm. Så det svakeste
laget før det blir nesten kramt nederst. Skulle lite sideveisfor-
skyvning til før utglidningen kom. Glideflaten var helt plan, noe
som gjør det enda farligere.