www.toppturhelgeland.com

www.toppturhelgeland.com

mandag 16. juli 2012

Sølaoksen

Søla var opprinnelig et huldreland. Øya var usynlig for vanlige folk. En mann på yttersia hadde en okse som stadig ville legge på svøm utover havet. Alltid bar det i samme leia. Han fikk etterhvert mistanke om at det lå et hulderland der ute, og bandt en dag stål fast på oksen. Da den la til havs igjen, prøvde han ikke å stoppe den. Med det samme den gikk på land, ble Søla synlig. Oksen sjøl gikk i stein og er fremdeles å se på øya.
Fra Sagn fra Helgeland